Chính sách thanh toán

 

Chính sách thanh toán tiền cho người bán hàng

Đối với người bán hàng chúng tôi sẽ thanh toán hàng tháng cho những người bán hàng (Vender) với cụ thể như sau :

  • Chúng tôi sẽ hỗ trợ thanh toán theo hàng tháng với số dư trong tài khoản phải đạt tối thiểu 3.000.000 vnđ trở lên
  • Số tiền trong tài khoản phải là số tiền mà đã hoàn thành các sản phẩm – dự án đã bàn giao cho khách hàng hoàn thành sau thời gian 10 ngày
  • Khi có khách hàng khiếu nại về sản phẩm thì số tiền đơn hàng đó sẽ được giữ lại cho đến khi giải quyết xong đôi bên người bán và người mua